K. de Vries Psychotherapie

Written By :

Category :

Niet gecategoriseerd

Posted On :

Share This :

Dit is de tijdelijke website van Kees de Vries, vrijgevestigd klinisch psycholoog en psychotherapeut aan de Traaij 221, 3971 GJ Driebergen (Utrecht). Voor aanmeldingen en informatie kunt u contact opnemen via: contact@keesdevries.com

Loopbaan
Ik ben in 2007 afgestudeerd aan de universiteit van Utrecht. Ik werkte op verschillende afdelingen
van GGZ-instellingen, waar ik ervaring heb kunnen opdoen met een breed spectrum aan psychische
klachten. Ik heb me toegelegd op het behandelen van persoonlijkheidsproblematiek en
psychotrauma. Ik voltooide opleidingstrajecten tot gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog
en psychotherapeut, en ben daarnaast opgeleid in verschillende specifieke behandelvormen, zoals
EMDR, schematherapie en verschillende vormen van psychoanalytische psychotherapie.

Psychoanalytische psychotherapie
De beste ervaringen als psycholoog heb ik door de jaren opgedaan met psychoanalytische
psychotherapie. Dit is een wetenschappelijk bewezen effectieve behandelvorm die verder kijkt dan
uw klachten, en zich meer richt op onderliggende – aanvankelijk vaak onbewuste – processen. We
onderzoeken terugkerende patronen en thema’s die uw leven belemmeren, hoe deze ontstaan zijn
en wat hun betekenis is. Uw innerlijke wereld van gedachten, gevoelens, verlangens en fantasieën
staat hierbij centraal. Psychoanalytische psychotherapie beoogt u op een fundamenteler niveau
kennis te laten maken met uzelf en u inzicht te geven in hoe u omgaat met uzelf en met anderen. Het
beoogt uw innerlijke vrijheid te vergroten, waardoor u meer mogelijkheden krijgt te kiezen wat goed
voor u is.

Aanmeldingen
U kunt contact met mij opnemen via contact@keesdevries.com. Ik laat u dan weten wat de huidige
wachttijden zijn voor nieuwe aanmeldingen. Als uw aanmeldreden en therapieverzoek passen binnen
mijn praktijk, plannen we een aantal afspraken ter kennismaking, diagnostiek en behandelindicatie.
Afhankelijk van uw aanmelding gebruik ik daarbij vragenlijsten en andere diagnostische
instrumenten. Na deze diagnostische fase zal ik u mijn indrukken en conclusies voorleggen en zullen
we bespreken of, en zo ja welke, behandeling mogelijk en aangewezen is.

Tarieven en vergoedingen
Voor psychotherapie hanteer ik het NZa-tarief. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars. De behandeling wordt doorgaans volledig vergoed als u een restitutiepolis heeft. Bij naturapolissen wordt de behandeling gedeeltelijk vergoed.

Lidmaatschappen, registers en kwaliteitsstatuut
Ik ben lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
en de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGZP). In
het BIG-register kunt u mij vinden onder nummer 39918283125 (Gezondheidszorgpsycholoog,
specialist Klinisch Psycholoog) en nummer 59918283116 (Psychotherapeut). U kunt mij verder vinden
in de registers van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP), de Nederlandse vereniging voor Transference Focused Psychotherapy (TFP Nederland) en de
Nederlandse en internationale Vereniging voor schematherapie (respectievelijk VSt en ISST). Een
overzicht van mijn opleidingen en werkervaringen vindt u op Linkedin: www.linkedin.com/in/kdvrs
Mijn praktijk ‘K. de Vries Psychotherapie’ staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 73463515 en heeft de AGB-code 94066020.
Ik heb een kwaliteitsstatuut, dat u kunt inzien via www.kiezenindeggz.nl

Contact
Voor vragen over wachttijden en andere zaken, kunt u mij bereiken via contact@keesdevries.com
Mocht u een klacht hebben, voelt u zich dan vrij contact met mij op te nemen. Komen we er
vervolgens onderling niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de LVVP (zie
https://lvvp.info/voor-clienten)

Ready To Start New Project With Intrace?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Latest Projects

Interior Design & Architecture by Jegstudio

Copyright © 2022. All rights reserved.