K. de Vries psychotherapie


Praktijk voor Psychoanalytische Psychotherapie

Aanmelding en tarieven

Ik bied psychotherapie aan voor volwassenen. In principe kunt u zich met elke psychische klacht aanmelden, waarbij de behandeling zich niet alleen op uw directe klacht richt, maar ook op onderliggende – aanvankelijk vaak onbewuste – processen en patronen.

U kunt contact met mij opnemen via contact@keesdevries.com. Ik laat u dan weten of, en zo ja welke, tijdslots ik momenteel beschikbaar heb. Als uw aanmeldreden en therapieverzoek passen binnen mijn praktijk, plannen we een aantal afspraken ter kennismaking, diagnostiek en behandelindicatie. Afhankelijk van uw aanmelding gebruik ik daarbij vragenlijsten en andere diagnostische instrumenten. Na deze diagnostische fase zal ik u mijn indrukken en conclusies voorleggen en zullen
we bespreken of, en zo ja welke, behandeling mogelijk en aangewezen is.

Voor de sessies hanteer ik het NZa-tarief:
Diagnostiek, 45 minuten: € 212,44
Psychotherapie, 45 minuten: € 179,24
(prijspeil 1-1-2024)

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars. De behandeling wordt volledig vergoed door restitutiepolissen en gedeeltelijk door naturapolissen. Om te achterhalen welk percentage uw polis vergoed, zie hier.

De praktijk is gevestigd op Traaij 221, 3971 GJ Driebergen
Over mijIk ben klinisch psycholoog en psychotherapeut. U kunt bij mij terecht voor individuele psychotherapie. Ik werk vanuit een psychoanalytisch kader.

Ik ben in 2007 afgestudeerd aan de universiteit van Utrecht. Ik werkte op verschillende afdelingen van GGZ-instellingen, waar ik ervaring heb kunnen opdoen met het behandelen van een breed spectrum aan psychische klachten. Sinds 2019 werk ik vrijgevestigd. Naast (verschillende vormen van) psychoanalytische psychotherapie, ben ik opgeleid in verschillende andere behandelvormen, zoals
EMDR en schematherapie.

Psychoanalytische Psychotherapie
De beste ervaringen als psycholoog heb ik door de jaren opgedaan met psychoanalytische psychotherapie. Dit is een wetenschappelijk bewezen effectieve behandelvorm die verder kijkt dan uw klachten, en zich meer richt op onderliggende – aanvankelijk vaak onbewuste – processen. We onderzoeken terugkerende patronen en thema’s die uw leven belemmeren, hoe deze ontstaan zijn
en wat hun betekenis is. Uw innerlijke wereld van gedachten, gevoelens, verlangens en fantasieën
staat hierbij centraal. Psychoanalytische psychotherapie beoogt u op een fundamenteler niveau kennis te laten maken met uzelf en u inzicht te geven in hoe u omgaat met uzelf en met anderen. Het beoogt uw innerlijke vrijheid te vergroten, waardoor u meer mogelijkheden krijgt te kiezen wat goed voor u is.

Lidmaatschappen, registers en kwaliteitsstatuut

Ik ben lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

In het BIG-register kunt u mij vinden onder nummer 39918283125 (Gezondheidszorgpsycholoog, specialist Klinisch Psycholoog) en nummer 59918283116 (Psychotherapeut). U kunt mij verder vinden in de registers van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP), de Nederlandse vereniging voor Transference Focused Psychotherapy (TFP Nederland) en de Nederlandse en internationale Vereniging voor schematherapie (respectievelijk VSt en ISST).

Een overzicht van mijn opleidingen en werkervaringen vindt u op Linkedin (www.linkedin.com/in/kdvrs/). Mijn praktijk ‘K. de Vries Psychotherapie’ staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73463515 en heeft de AGB-code 94066020. Ik heb een kwaliteitsstatuut, dat u kunt inzien via www.kiezenindeggz.nl

Voor vragen over wachttijden en andere zaken, kunt u mij bereiken via contact@keesdevries.com. Mocht u een klacht hebben, voelt u zich dan vrij contact met mij op te nemen. Komen we er vervolgens onderling niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de LVVP (lvvp.info/voor-clienten).